Meny Sök
Om faluplast - Miljö & kvalitét - ctl00_langfi   Om faluplast - Miljö & kvalitét - ctl00_ExImageno

Miljö & kvalitét

Faluplast skall i sitt miljöarbete ha en helhetssyn.
 Vårt miljöarbete skall omfatta:

    •    Påverkan på våra leverantörer
    •    Vår produktion
    •    Våra produkter och dess användning

Vi ska sträva efter att minska resursanvändningen per producerad enhet.
Vi ska sträva efter att minimera miljöpåverkan och förebygga förorening, på den plats vi verkar.

  •     •    Våra produkter ska så långt som möjligt vara tillverkade av material som kan återanvändas eller återvinnas.
        •    Vi ställer miljökrav på de produkter vi köper in och om möjligt välja miljömärkta produkter.
        •    All personal får miljöutbildning för att kunna ta del av företagets miljöansvar.
        •    Vi skall visa vår omvärld att vi arbetar seriöst med miljöfrågor och vår information ska vara öppen och rätt.
        •    Vi skall följa de bindande krav, och sträva efter att ständigt bli bättre.

  •  

Certifikat

Faluplast är certifierad enligt ISO 9001:2015 samt 14001:2015.


ISO14001_2015.pngISO9001_2015.png